Privacy

Voor Dichterbij staat het belang van de klant – uw belang – te allen tijde centraal. Dat betekent dat wij ondersteunende diensten, -producten en oplossingen bieden, die voor u waardevol zijn en aansluiten bij uw situatie. Gebaseerd op integriteit en wederzijds respect.

Dichterbij is gebonden aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Zij onderschrijft de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), die is opgesteld door het College bescherming persoonsgegevens (CBP). Deze gedragscode is een uitwerking van de wettelijke bescherming van de omgang met persoonsgegevens van klanten.

De door u verstrekte persoonsgegevens gebruikt de Dichterbij om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren over haar producten en diensten. Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar voor alle onderdelen van Dichterbij. Daarbij blijven onverkort de interne en wettelijke spelregels voor de uitwisseling van persoonsgegevens van toepassing. Daarnaast worden deze gegevens gebruikt voor het voorkomen, detecteren en bestrijden van bedrog. Als u geen informatie over diensten en producten wilt ontvangen, dan kunt u dat bij kenbaar maken op communicatie@Dichterbij.nl.

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaat Dichterbij zorgvuldig te werk. Zij gebruikt alleen díe gegevens die nodig zijn voor een optimale communicatie voorziening, product- en dienstverlening. Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die Dichterbij jegens u is aangegaan, worden zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.

Door het bezoeken van websites in het algemeen laat u een digitaal spoor van gegevens na. Deze gegevens – zoals via welke zoekmachine heeft u de website gevonden vonden, welke pagina’s heeft u op de website bezocht – worden in het algemeen gebruiken om de website verder te verbeteren. Om deze gegevens op een overzichtelijke manier te bekijken, maakt bijna elke website gebruikt van bezoeker analyse programmatuur, zo ook onze Dichterbij.nl website. Deze gegevens worden alleen door Dichterbij, en haar onderliggende organisatie onderdelen, gebruikt ter verbetering van onze website en daarmee uw gebruikerservaring. Deze gegevens worden niet aan derde verstrekt en/of verkocht en/of voor andere doeleinden ingezet.

U heeft de mogelijkheid om aan het onderdeel van Dichterbij waar u klant bent te vragen welke gegevens deze van u verwerkt en, bij eventuele onjuistheden, te laten corrigeren. Een overzicht van uw gegevens kunt u schriftelijk aanvragen bij het onderdeel van Dichterbij.